کمیسیون آموزش و پژوهش

برگزاری کلاسهای آموزشی، عقد تفاهمنامه و قرارداد با مربیان آموزشی جهت برگزاری کلاسها و صدور گواهی آموزشی از جمله وظایف کمیسیون آموزش و پژوهش می باشد.

دوره های آموزشی فنی و مهارتی (ویژه عموم افراد)

دوره های آموزشی تخصصی پرستاری (ویژه پرستاران)

آموزش آنلاین

دکمه بازگشت به بالا