مسافرت ها و اردوها، مسابقات فرهنگی و اجتماعی و ورزشی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد. عقد قرارداد و تفاهمنامه با موسسات گردشگری، بانکها، بیمه ها، درمانگاهها، ورزشگاهها و اماکن تفریحی برای ارائه خدمات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی و امثالهم با تخفیفات ویژه برای پرستاران و خانواده های محترمشان در چارچوب مقررات مربوطه از جمله مسئولیتهای کمیسیون فرهنگی می باشد. همچنین عضویت پرستاران و رشته های وابسته در سازمان نظام پرستاری از طریق این واحد صورت می پذیرد.

این کمیسیون شامل واحدهای زیر می باشد.

واحد عضویت

واحد مسابقات فرهنگی و اجتماعی

واحد اردویی

واحد رفاهی

واحد تربیت بدنی

واحد مراسمات

دکمه بازگشت به بالا